ADANA İLİ FATİH PROJESİ HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ ÖN BAŞVURU SAYFASI


Bu başvuru formu sadece ön başvuru için hazırlanmıştır. Başvuru yapmanız kursa katılacağınız anlamını taşımaz. Kursa katılacak olan öğretmenler için ayrıca okullarımıza resmi yazı ile bilgi verilecektir.


Kursa katılacak öğretmenler; Fatih Projesi ekibinden oluşturulan bir komisyon tarafından okulların ihtiyaçlarına, öğretmenlerin yeterlilik düzeylerine, okullarda gerçekleştirilen ve/veya planlanan projelere göre belirlenecektir ve kurs kayıtları re’sen yapılacaktır.


 • Bilişim Teknolojileri Alan Öğretmenlerinin, Arduino Temel Seviye Kursuna katılabilmeleri için Temel Elektronik Kursunu almış olmaları gerekmektedir. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin, Temel Kodlama bilgisine sahip oldukları öngörülmüştür. Temel Kodlama bilgisi zayıf olan öğretmenlerimizin öncelikle Temel Kodlama Kursuna katılmaları tavsiye edilir.

 • Diğer Branş Öğretmenlerinin;
  • Android Programlama Temel Seviye Kursuna katılabilmeleri için Temel Kodlama Kursunu,
  • Arduino Temel Seviye Kursuna katılabilmeleri için Temel Kodlama ve Temel Elektronik kurslarını almış olmaları gerekmektedir.

 • Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği (BTR) Kursu için başvuruda bulunacak olan öğretmenlerin;
  • Fatih Projesi Etkileşimli Sınıfı Yönetimi Kursunu (uzaktan eğitim) veya Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursunu (yüz yüze) başarıyla tamamlamış olmaları,
  • Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.
  • BTR kursuna tamamlamış olmak, BT Rehber Öğretmeni olarak görev verileceği anlamına gelmemektedir.

ADANA - 2016 - ©