Fatih Projesi Envanter Modülü

Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Eğitimde FATİH Projesi" kapsamında yapılacak planlamalara esas teşkil eden okul/kurumlardaki envanter bilgilerinin ve bu bilgilerde meydana gelen değişikliklerin anlık izlenebilmesi, okul/kurumların ihtiyaçlarının tespiti ve proje planlamalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) Devlet Kurumları Modülü altında FATİH Projesi Envanter Modülü devreye alınmıştır.

Sistemin kullanımına yönelik yönerge ve resmi yazısı aşağıda verilen bağlantıda verilmiştir.

Okul Yöneticilerimizin MEBBİS üzerinden gerekli bilgi güncellemelerini ivedilikle gerçekleştirmesi rica olunur.

http://adana.meb.gov.tr/bt/dosya/dokuman/Fatih_Envanter_Modulu_B56FL.pdf

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü © 2018

Fatih Projesi Bürosu