FATİH Projesi kapsamında 18.000 (On Sekiz Bin) Adet (3 Kısım) Etkileşimli Tahta Alımı İşine Ait İhale İlanı

Fatih Projesi kapsamında18.000 (On sekiz bin) adet 3.Kısım Etkileşimli Tahta Mal Alımı, Fatih Projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine dair yönetmelik kapsamında açık ihale usülü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrınıtlar için tıklayınız.

Alıntı : https://yegitek.meb.gov.tr/

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü © 2018

Fatih Projesi Bürosu