02/02/2013 Tarihli MTSK Sınavında GÖREVLİ KURUMLAR