ADANA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Somut Olmayan Kültürel Mirası Somutlaştırmak Çocuk Kongresi

1. Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri arası Sosyal Bilimler Proje Yarışması ve Atölye Çalışmaları-Çocuk Kongresi´ne katılımlarınız bizi onurlanacaktır.
2013 Somut Olmayan Kültürel Mirası Somutlaştırmak Çocuk Kongresi

 

Somut Olmayan Kültürel Mirası Somutlaştırmak

Çocuk Kongresi

Proje Adı                               : I. Ulusal Bilim ve Sanat Merkezleri İlköğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması ve Atölye Çalışmaları

Proje Yapılan Konu               : “Somut Olmayan Kültürel Mirası Somutlaştırmak”

Proje Uygulama Şekli           : Çocuk Kongresi

Proje Sahibi                           : Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Gerekçeleri

1.     Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO, 17 Ekim 2003 tarihli 32. Genel Konferansı’nda Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesini kabul etmiştir. “Somut Olmayan KültürelMiras”, toplulukların grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur. Sözleşme TBMM’nin 19.06.2001 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş ve Türkiye taraf olmuştur. Somut Olmayan kültürel Mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dil ile birlikte sözlü gelenekler ve aktarımlar;

Gösteri sanatları;

Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;

Doğa ve evren ile ilgili uygulamalar;

El sanatları geleneğidir.

 

2.     Türkiye’nin üstün yetenekli öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Adana’da buluşması ilimiz açısından çok önemlidir.

3.     Proje “Somut Olmayan Kültürel Miras” konulu ülkemizde ulusal düzeyde katılımın sağlanacağı ilk çocuk kongresidir.

4.     İlimizde Ulusal düzeyde düzenlenen kaynağı Adana olan bir projedir.

5.     Proje UNESCO Milli Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

6.     Projeler arasında Kültürel Miras Temsili Listesine girebilecekler için başvuru yapılacaktır.

Projenin Amacı Nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri öğrencilerinde somut olmayan kültürel miras bilincini geliştirmektir. 

Proje Kimleri Kapsamaktadır?

Bu proje Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden ilköğretim (İlkokul ve Ortaokul) öğrencilerini kapsamaktadır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Ne Demektir?

Sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği gibi kültürel ürünleri ve üretim süreçlerini ifade eden kavramdır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Düşüncesi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Teknolojik gelişmeler, kültür değişmeleri ve küreselleşen dünyanın bir olgusu olarak ortaya çıkan kitle kültürü, insanlığın binlerce yıllık sözel kültürel belleğinde korunan büyük bir kültürel birikimi yok etmektedir. Bu birikim, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak adlandırılmakta ve gelecek kuşaklar için korunması gereken kültür varlığı olarak tanımlanmaktadır.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması düşüncesi, folklor kavramı ile ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu düşünce UNESCO’nun 1972 Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin hazırlık çalışmaları sırasında uluslararası bir araca dönüşmüştür. Bolivya, 1973 yılında Yazar Hakları Evrensel Sözleşmesi’ne “folklorun korunması” ile ilgili bir protokol eklenmesini önermiştir. Bu öneriden sonra “folklor” bir UNESCO terimi niteliği kazanmıştır. 1989 Geleneksel Kültür ve Folklorun Korunması Tavsiye Kararı, 1994 Yaşayan İnsan Hazineleri Programı, 1997/98 İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Başyapıtları İlan Programı ve nihayet 2003 yılında imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi bu süreçte ve bu koruma düşüncesi içinde hazırlanmıştır.

Türkiye Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne Ne Zaman Taraf Olmuştur?

Türkiye 19 Ocak 2006 tarihli ve 5448 sayılı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla bu sürece dâhil olmuş ve 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olmuştur.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Amaçları Nedir?

o   Somut olmayan kültürel mirası korumak;

o   Somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek;

o   Somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği sağlamak;

o   Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak.

 

Neler Somut Olmayan Kültürel Mirası Oluşturur?

·       Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikayeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.),

·       Gösteri sanatları (karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.),

·       Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, nevruz, vb. kutlamalar),

·       Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi vb. ),

·       El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkari, bakırcılık, halk mimarisi).

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI SOMUTLAŞTIRMAK

I. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİ ARASI SOSYAL BİLİMLER PROJE YARIŞMASI VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI – ÇOCUK KONGRESİ

22-25 NİSAN 2013

Yer     :Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi

Açılış  : Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi

Tarih  : 24-25 Nisan 2013

Akış

22 Nisan 2013 Türkiye Geneli Proje Sahibi Öğrenciler ve Danışma Öğretmenlerinin Adana’ya Gelmesi.

            22 NİSAN 2013

08:00 - 12:00 KAYIT KABUL VE TOPLANMA
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
VALİLİK ZİYARETİ OPTİMUM AVM BECERİ ŞENLİĞİ VE EL SANATLARI ATÖLYESİ

            23 NİSAN 2013

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI´NA KATILIM ADANA GEZİSİ VE TARİHTE ADANA ATÖLYESİ

            24 NİSAN 2013

09:00-10:00 AÇILIŞ
ARA
10:30-11:10 I. OTURUM
ARA
11:30-12:10 II. OTURUM
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:10 III. OTURUM
ARA
14:30-15:10 IV. OTURUM
ARA
15:30-16:10 V. OTURUM
ARA
16:30-17:10 VI. OTURUM
AKŞAM YEMEĞİ
19:30-20:30 ATÖLYE ÇALIŞMALARI

            25 NİSAN 2013

09:00-09:40 VII. OTURUM   ARA
10:00-10:40 VIII. OTURUM  ARA
11:00 - 11:40 IX. OTURUM  ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15.30 ÖDÜL TÖRENİ - KAPANIŞ 

Başvuru Sayısı                      : Ulusal Proje Yarışmasına 21 farklı Bilim ve Sanat Merkezi 104 proje ile başvuruda bulunmuştur.

Davet Edilen Proje Sayısı    :Çocuk Kongresi için Adana’ya 37 proje davet edilmiştir.

Katılımcı Sayısı                     :23 Danışman Öğretmen, 50 Öğrenci

Kongre                                   :Her öğrenci hazırladığı projeyi sunacaktır.

Atölye Çalışmaları                :El Sanatları Atölyesi, Drama ve Müzik Atölyesi ile Tarihte Adana olmak üzere 3 atölyede uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Ödüller                                  :Proje yarışmamız alan araştırması kuramsal ve uygulama projeleri olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek olup her kategoride dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödül verilecektir.

Katılacak İller                        :Manisa, Balıkesir, Denizli, Samsun, Malatya, Kırıkkale, Ankara, Giresun, Amasya, Isparta, Çorum, Gümüşhane, Konya, Kütahya, Sivas, İzmir, Bursa, Kayseri ve Adana

Katkı Sağlayanlar                 :Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( ANA SPONSOR )

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

 

I. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI SOSYAL BİLİMLER PROJE YARIŞMASI VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI - ÇOCUK KONGRESİ

 

24 NİSAN 2013 OTURUMLARI

 

AÇILIŞ 09:00 - 10:00

 

I. Oturum

10:30 - 10:40

Gençler Çalışıyor; Kavsilik-Kemankeşlik   CanlanıyorNeris Lara KARASULU - Bedirhan CAN

Samsun
Civan ÇELİK

 
 

10:40 - 10:50

Köklü Geçmişimizin Unutul(may)an Meslekleri
Gürkan ÇAKIR

Amasya
Hasan SATILMIŞOĞLU

 
 

10:50 - 11:00

Çukurova’da Ağıt Yakma Geleneği ve Hikâyeleri
Yusuf ALTUNKÖSE

Adana
Hüseyin Ali ŞAHİN

 
 

11:00 - 11:10

Karagöz ve Hacivat
Eda Zehra CİN - Müge BOZATLI

Bursa
M. Niyazi KÖSE – Mustafa ÇIPLAK

 
 

20 DAKİKA ARA

 

II. Oturum

11:30 - 11:40

Geleneksel Keçecilik Sanatı
Ayşesu BOLAT

Ankara
Evren DOĞAN

 
 

11:40 - 11:50

Bil-Bul-Öğren
Ecemgül DOĞAN, Yusufcan ALTUNTAŞ

Malatya
Emine YURTERİ

 
 

11:50 - 12:00

Çok Zamanlardan, Yok Zamanlara Saklamak Kültürü
Bilgesu KARABACAK

İzmir
Hatice GÜNEY

 
 

12:00 - 12:10

Mirasımız; Geleneksel Çocuk Oyunlarımız!
Yunus Talha ERZURUMLU

Amasya
Nurullah Mahmut ÖNER

 
 

YEMEK ARASI

 

III. Oturum

13:30 - 13:40

Kültürün Ocağı Ferfene Odaları
Begüm YİVLİ

Amasya
Arzu DEMİR

 
 

13:40 - 13:50

Gümüşhane ili Canca Kalesi ve Gümüş Kız Efsanesinin …
Şöhret BİLGİN

Gümüşhane
D. Hasibe BARAKTAR

 

 

 

yhuıp

yhuıp

 

 

DÖŞEME MAH. MEHMET NURİ SABUNCU BUL. HÜKÜMET KONAĞI SİTESİ NO 53 01130 SEYHAN / ADANA - 0 (322) 200 9100 / 0 (322) 200 9200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.