2014 Bu Benim Eserim (BBE) - Bölge Çalışma Grubu Tarafından Bölge Bilim Kuruluna Gönderilmesi Uygun Bulunan (Onaylanan) Projeler