ADANA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ACİL.....KURUMLARIN DİKKATİNE NORM BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ (07/04/2014-08/04/2014 )

Norm Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesinde,“Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.”hükmü yer almaktadır.

6360 ve 6447 sayılı Kanun gereğince 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 yeni ilçe kurulması, Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli 80 sayılı Kararında  20 Ocak 2014 tarih ve 9 sayılı Karar  ile yeniden düzenlenme yapılması ve okul/kurumların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılması için, İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 07-25 Nisan  2014 tarihleri arasında MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Okul Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri

07/04/2014-08/04/2014

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi  Kontrol Tarihleri

09/04/2014-10/04/2014

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi  Kontrol Tarihleri

 11/04/2014-14/04/2014

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi

15/04/2014-25/04/2014
Mesai Bitimi

 

 

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; “okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükmü çerçevesinde bu süre zarfında okul ve kurumlara ait bilgilerin sisteme doğru, tam ve süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.  

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Turizm Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapmak için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşünü gerektiğinden veri girişine açılmamıştır.

 

 İl, ilçe, okul/kurum müdürlerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi  gereken hususlar:     

 

 

1 ) Norm bilgileri ekranındaki yöneticinin gireceği ders saati ve norma esas ders saati sütunlarına ders bütünlüğü de dikkate alınarak yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saati norma esas ders saati sütununa işlenecek, buna göre norma esas ders saati ve yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam ders saati olarak hesaplanacaktır. (Örneğin: Okulun Tarih alanındaki haftalık ders saati toplamının 63 saat olduğu varsayıldığında, yöneticinin gireceği 6 saat ders yükü yöneticinin gireceği ders saati sütununa, norma esas ders saati sütununa ise 57 saat yazılacaktır. Toplam ders saati sütununda 57+6=63 saat olarak hesaplanacak ders yükü toplamının haftalık ders saatini aşmaması gerekmektedir.)

 

2 ) Görevlendirilen yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saatinin görevlendirildiği okulda gösterilmemesi, Yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması gerekmektedir.

 

3) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları (Görme, İşitme, Zihinsel, Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri (METEM) ve Yatılı Bölge Ortaokullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının Anadolu Liseleri dahil olmak üzere öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır.

 

4 ) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin norm kadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

5) Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm Şefi, Atölye Şefi ve Laboratuvar Şefi norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Başkanlığımızdan yazışmayla ayrıca kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülü’ndeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması gerekmektedir.

 

6 ) Norm Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen İl, İlçe, okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

 

7 ) Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; Bakanlığımızca onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin DYS oratmında gönderildikten sonra çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Millî Eğitim Müdürlüklerince, ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin  okul/kurum müdürlüklerince saklanması gerekmektedir.

 

8) 6360 ve 6447 sayılı Kanun gereğince büyükşehir belediyesi kurulan 14 İl ve yeni kurulan 27 ilçeye bağlı okul/ kurumların eğitim bölgelerinin oluşturularak, eğitim bölgesi bazlı norm kadro güncellenmesinin yapılması gerekmektedir.

 

9)  Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Ocak 2014 tarihli ve 9 sayılı Karara göre okul/kurumlardaki  alan/branş güncellenmesinin yapılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

DÖŞEME MAH. MEHMET NURİ SABUNCU BUL. HÜKÜMET KONAĞI SİTESİ NO 53 01130 SEYHAN / ADANA - 0 (322) 200 9100 / 0 (322) 200 9200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.