ADANA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Adana´da “Akademik Başarıyı Arttırma Çalıştayı” Sona Erdi

  Çukurova Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde düzenlenen eğitimdeki başarı seviyesini yükseltmeyi hedefleyen“Akademik Başarıyı Arttırma Çalıştayı” sona erdi.
Adana´da “Akademik Başarıyı Arttırma Çalıştayı” Sona Erdi

Adana´da “Akademik Başarıyı Arttırma Çalıştayı” Sona Erdi

Çukurova Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde düzenlenen eğitimdeki başarı seviyesini yükseltmeyi hedefleyen “Akademik Başarıyı Arttırma Çalıştayı” sona erdi.

 

Programa, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ali Selamet, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Adana’nın eğitim sorunlarının masaya yatırıldığı çalıştaydan çıkan sonuca göre, il düzeyinde akademik başarıyı arttırmaya yönelik kararlaştırılan projelerin adımları atılacaktır.

 

Kararlaştırılan eylem adımları ise şu şekilde

 

1. Akademik Başarıyı Arttırma Çalıştayı’nda 8 farklı çalışma grubu tarafından belirlenen ve sunulan çalışma grupları sonuç bildirgelerinin birleştirilerek çalıştay sonuç bildirgesinin oluşturulması

 

2. Sonuç bildirgesinin önceliklendirilerek eylem adımları oluşturulması ve eylem adımlarının ABAP ( Akademik Başarıyı Arttırma Projesi )  başlığı altında birleştirilmesi,  tüm paydaşların yetki ve sorumluklarının belirlenmesi ve ölçülebilir hedefler belirlenerek projenin uygulanması

 

3. Çukurova Üniversitesi ve RAM işbirliğiyle öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici ihtiyaçlarına yönelik paket eğitim programları hazırlanması; okul türü, ihtiyacı ve koşullarına göre aşağıdaki başlıklarda düzenlenecek eğitimlerin okullar tarafından seçilerek uygulanması

 

*          Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

 

*          Stres Yönetimi

 

*          Mesleki Rehberlik

 

*          Bağımlılık

 

*          Sosyal Medya ve Teknolojinin Verimli Kullanımı

 

*          Değerler Eğitimi

 

*          Çocuk ve Ergen Psikolojisi

 

*          Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 

*          Ölçme ve Değerlendirme

 

*          İletişim Becerileri

 

*          Zaman Yönetimi

 

*          Bireysel Rehberlik ve Eğitim Koçluğu

 

4. İl eğitim denetmenleri tarafından akademik başarısı düşük olan okullarda rehberlik ve denetime daha geniş ve işlevsel zaman ayırmaya yönelik eylem adımlarının hazırlanması ve proje çalışmalarının başlatılması.

 

*Yönetici ve öğretmenlere yönelik uygulanacak programların planlanması, uygulanması ve izlenmesi aşamalarında okul temelli danışmanlık hizmeti verilmesi

 

5. Özellikle 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin eğitsel, kişisel-sosyal ve mesleki alanlarda önleyici rehberlik hizmetlerinin yapılması kapsamında;

 

*Öğrencinin her yönden tanınmaya çalışılması

 

*Etkili iletişim kurmalarının sağlanması

 

*Öğrencilerin okula ve derslere daha çabuk uyum sağlaması için gerekli projelerin hazırlanması

 

6. İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ölçme ve değerlendirme komisyonu kurulması ve Ç.Ü. Eğitim Fak. Ölçme ve Değ. ABD ile işbirliği yapılarak ilçe ve okul düzeyinde izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması

 

7. Dönem sonralarında yapılan il ve ilçe zümre toplantılarına her okuldan bir öğretmenin katılması yerine her branşın zümre başkanlarının katılması ve eğitim-öğretimi geliştirmeyle ilgili işlevsel raporların hazırlanması. 

 

8.İl düzeyinde özellikle sözel başarının düşük olması nedeniyle okuma ve yazma etkinliklerine yönelik okullarda uygulanmış iyi örneklerin projelendirilerek yaygınlaştırılması

 

9. 15-17 Kasım 2013 tarihleri arasında ilimizde ulusal düzeyde Eğitimde Çözüm Önerileri Kongresi düzenlenmesi ve bu kongreye akademik başarıyı arttırmada iyi örnekleri bulunan il MEM, ilçe MEM ve okul müdürlüklerinin davet edilmesi

 

10. Başarısı düşük bölgelerde başarısızlık nedenlerini ortaya koymak için araştırma ve incelemeler yapılması ve bu amaçla gönüllü öğretmenlerle ev ziyaretlerinin yapılması

 

11. Başarı grafiğini sürekli yükselten okullardaki iyi örneklerin uygulanabilirliği de dikkate alınarak bu örneklerin İl MEM Strateji Geliştirme Hizmetleri Bürosu tarafından geliştirilerek diğer okullara yaygınlaştırılması

 

12. Başarısını arttıran okulların İl MEM tarafından ödüllendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması

 

13. Okullarda öğretmenlerin mesleki bağlılıklarını, öğrencilerin ise okul aidiyetlerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri içeren projelerin hazırlanması.

 

14. Çalıştay sonunda sunulan eylem adımları ve geliştirilecek projelerin bir yönerge ile Valilik oluru alınarak uygulamaya konulması

 

o

o

o

o

o

 

 

DÖŞEME MAH. MEHMET NURİ SABUNCU BUL. HÜKÜMET KONAĞI SİTESİ NO 53 01130 SEYHAN / ADANA - 0 (322) 200 9100 / 0 (322) 200 9200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.