Birimlerimiz İnşaat-Emlak Hizmetleri

İnşaat-Emlak Hizmetleri

 

 İnşaat

 Görevler :
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´ de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 22.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek (ç, s, ş maddeleri harici işlemler)
  a) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  b) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak,
  c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  e) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,
  f) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  h) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  j) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,
  k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  m) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  p) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,
  r) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

 

İletişim Bilgileri :
Santral : 0.322.458 83 71 - 72 - 73 - 74 - 75 Dahili : 1332 E-posta : insaatemlak01@meb.gov.tr
Personel :
Süleyman TALAY Süleyman TALAY
Şef

Bilant YILMAZ
Bilant YILMAZ
V.H.K.İ.

Ertan GÜRLEYEN
Ertan GÜRLEYEN
V.H.K.İ.

bay_140x160
Mehmet HALAÇOĞLU

V.H.K.İ.

 
Deniz AY
Deniz AY
Memur
Ahmet KAPLAN
Ahmet KAPLAN
Memur
Mustafa KURTBEYOĞLU
Mustafa KURTBEYOĞLU
Memur 

 

 

 Mühendisler ve Mimarlar

 İletişim Bilgileri :
Santral : 0.322.458 83 71 - 72 - 73 - 74 - 75 Dahili : 1312 E-posta : -
 Personeli :
bay_140x160
Adnan ÇÜRÜK
Elektrik  Mühendisi
Naile HOPLAMAZ
Akgül YILMAZ
İnşaat Mühendisi
Naile HOPLAMAZ
Fatma POLAT
İnşaat Mühendisi
bay_140x160
Orhan BAŞKURT
Makine Mühendisi
 

 

 Tekniker ve Teknisyenler

 İletişim Bilgileri :
Santral : 0.322.458 83 71 - 72 - 73 - 74 - 75 Dahili : 1143 E-posta : -
 Personeli :
Hakan CEYLAN
Hakan CEYLAN
Tekniker

MD
Mehmet DEMİRCİOĞLU
Tekniker

Mehmet Emin YAVUZ
Mehmet Emin YAVUZ
Tekniker

Ali MAZI
Ali MAZI
Teknisyen

 

 

 

 

bay_140x160
Yavuz YILDIRIM
Teknisyen

bay_140x160 
Garip AĞACANOĞLU
Tekniker

 

 

 


 

 Emlak-Kamulaştırma

 Görevler :
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´ de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 22.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek (s,ş maddelerinde belirtilen iş ve işlemler)
  s) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ş) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.
 İletişim Bilgileri :
Santral : 0.322.458 83 71 - 72 - 73 - 74 - 75 Dahili : 1316 E-posta : emlak01@meb.gov.tr
 Personel :

Salim TOLUKAN
Salim TOLUKAN
Şef

Mehmet SERİNER
Mehmet SERİNER
Tekniker

Ahmet ATMACA
Ahmet ATMACA
Teknisyen

Hakan CEYLAN
Hakan CEYLAN
Teknisyen

 

     

Osman AVŞAR
Osman AVŞAR
Teknisyen

Hikmet YAMAN 
Hikmet YAMAN
V.H.K.İ.

bay_140x160
Mert ADIGÜZEL
Memur  

Bülent ÖZDEMİR 
Bülent ÖZDEMİR
İşçi

 

 

   

 

 Yayın:16.02.2013 - Güncelleme:30.09.2014 - 17:27 - Görüntülenme:3181