İyi Bir Yönetim Sürekli İletişim, Hesap Verilebilir Yönetim ve Öğretmenler Buluşması Projesi