Kapat
Şifresini unutan kullanıcılar
  • Şifresini unutan kurumlarımız yeni şifrelerini bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden;

  • Şifresini unutan personelimiz (öğretmen ve E.Ö.H. dışı personel) yeni şifrelerini kadrolarının bulundukları okul/kurumdan alabilirler.

E-Posta Doğrulama

ADABİS'e giriş yaparken istenen doğrulama kodunun resmi (meb.k12.tr) e-posta adresine ulaşmadığı yönünde zaman zaman birimimize ulaşan bildirimler üzerine yapılan incelemelerde bu tip sorunların web arayüzünün hatalı kullanımı sonucunda (e-posta kotasının dolmuş olması, e-postaların tarihe göre eskiden yeniye sıralandığı için yeni gelen postanın altta kalması ve bu nedenle görülemediğinden dolayı postanın gelmediğinin düşünülmesi vb.) ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu tip sorunların yaşanmaması için resmi kurumlarımıza Outlook ya da benzer işe yarayan e-posta yazılımlarının kurulması ve e-postaların bu yazılımlar aracılığıyla takip edilmesi önerilmektedir. Outlook ya da benzeri e-posta yazılımlarının kurulumunu yapmak isteyen kurumlarımız İlçe Milli Eğitim Bilgi İşlem (MEBBİS) bürolarından destek alabilirler.  

Tüm Hakları Saklıdır. ©2012 - 2024
Kodlama ve Tasarım : Can AYTEN - Cennet SEVSİN - Ali BOZKUŞ - Vahap EYNALLI