MATEMATİKSEL MODELLEMENİ TASARLA  


Ders/Sınıf :
Lise - 10.Sınıf - Matematik (9-12)
Ünite :
Dörtgenler Ve Çokgenler
Uygulama Alanı/Süresi :
Okul dışı / 120 dakika
Materyal :
• Bireysel mobil cihazlar (kamera, akıllı telefon, laptop, tablet) • Akıllı tahta, masaüstü bilgisay
Ders/Sınıf
Lise - 10.Sınıf - Matematik (9-12)

Ünite
Dörtgenler Ve Çokgenler

Uygulama Alanı/Süresi
Okul dışı / 120 dakika

Materyal
• Bireysel mobil cihazlar (kamera, akıllı telefon, laptop, tablet) • Akıllı tahta, masaüstü bilgisay

Etkinliğin Uygulanması
Applied Mathematical Modelling, uluslararası eTwinning projesi kapsamında olup Türkiye, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya proje ortakları ile gerçekleştirilmiş yaratıcı ve yenilikçi bir öğrenme projesidir. Matematiksel modelleme en genel anlamda gerçek hayat durumunun matematik diline aktarılma ve matematiksel olarak ifade edilme sürecidir. Matematiksel modellemenin matematik derslerinin içeriğinin önemli bir kısmını teşkil etmesi gerektiği fikri son yıllarda daha fazla vurgulanmaktadır. Projede öğrenciler matematiksel modelleme süreçlerini öğrenmişler gerek modelleme aşamalarında gerekse sunum ve geliştirme aşamalarında 21. yy becerilerini edinmişler, öğretmenler de öğrencilere rehberlik ederken kendi öğrenme süreçlerine katkı sağlamışlardır. Öğrenciler ve öğretmenlere matematiksel modelleme, kavramalarını sağlayacak etkinlikleri planlama, gerçek hayatta problem çözme becerileri kazandırdığı; Yabancı dilde iletişim sağlanarak dil gelişimine katkı sağlandığı, sınıf teknolojilerini güvenli internet kurallarına uygun kullanmaya yönlendirildiği, yaratıcılık ve yenilikçi yaklaşımlara bakış açılarının geliştirildiği bir proje olarak gerçekleşmiştir. Projenin önceliği Steam Eğitimi görünmesine rağmen hem kültürler arası köprü kurmayı sağlamak hem de matematik eğitimi yönünde öğrencileri geliştirmektir. Projenin yaş grubu 13-18’dir. Projenin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Proje, 27 proje ortağı ile gerçekleştirilmiştir. 2019 & 2020 Eğitim- Öğretim yılı Eylül ayı itibariyle başlamış Mayıs ayı itibariyle sonlandırılmıştır. Proje etkinlikleri yıl boyunca eğitim müfredatına entegre edilmiş disiplinler arası işbirliği ile uygulanmıştır.

Etkinlik Fotoğrafları

SERGİN ŞAHİNOĞULLARIGİLÇukurova - İsmail Kulak Anadolu Lisesi
03.03.2022658