28.000 (Yirmi sekiz bin) Adet Etkileşimli Tahta Alımına Ait İhale İlanı

28.000 (Yirmi sekiz bin) ADET ETKİLEŞİMLİ TAHTA ALIMINA AİT İHALE İLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28.000 (Yirmi sekiz bin) Adet Etkileşimli Tahta Mal Alımı, Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları İle Yapım İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

http://yegitek.meb.gov.tr/www/28000-yirmi-sekiz-bin-adet-etkilesimli-tahta-alimina-ait-ihale-ilani/icerik/3152





Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü © 2018

Fatih Projesi Bürosu