ADANA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

  /meb_iys_dosyalar/2020_11/18115550_dilekce_hakkYnYn_kullanYlmasYna_dair_kanun.pdf

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

  /meb_iys_dosyalar/2020_11/18115455_bilgi_edinme_kanunu.pdf

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

  /meb_iys_dosyalar/2020_11/18115415_Bilgi_Edinme_HakkY_Kanununun_UygulanmasY.pdf

 • Dilekçede Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

  Gerçek kişi başvurularında;

   1- Başvuranın adı ve soyadı

  2- İmzası (elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

  3- Oturma yeri veya iş adresi

  4- İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-1) (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)

  5- T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

   

  Tüzel kişi başvurularında;

  1- Tüzel kişinin unvanı

  2- Adresi

  3- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin imzası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranmaz)

  4- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)

  5- Yetki belgesi

  6- İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-2) (elektronik posta, posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki Bilgi ve Belgelere Başvuru Usulü Nasıldır?

  Başvurular dilekçe, posta, e-posta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) (4440632) üzerinden alınmaktadır.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Kapsamı Dışında Olan Bilgi ve Belgeler nelerdir?

  Kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar dışındaki yargı denetimi dışında olan bilgi ve belgeler,

   

  Devlet sırrına ilişkin gizlilik dereceli bilgi veya belgeler,

  Açıklanması veya önceden açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler,

  Kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanlar dışındaki sivil ve askeri istihbarat birimlerine ilişkin bilgi ve belgeler,

  İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

  Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

  Kişinin rıza ve izni haricinde özel hayatın gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler,

  Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler,

  Gizli kalması gereken ticari ve mali bilgi ve belgeler,

  Fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi ve belgeler,

  Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler,

  Kurum ve kuruluşlar tarafından verilmesi uygun olmadığı yönünde karar verilen, görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler,

  Tavsiye ve mütalaa talepleri,

   

  Ayrıca;

  Ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak bilgi edinme başvurularına, kurum ve kuruluşlarca olumsuz cevap verilebilir.  

 • Kimler Bilgi Edinme Hakkından Yararlanır?

   

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerçek kişiler tüzel kişiler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bununla birlikte Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

   

 • Kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler talep edilebilir mi?

  Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında değildir.

 • Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında istenen bilgi ve belgelere erişim süresi ne kadardır?

  Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında istenen bilgi veya belgeye erişim süresi on beş iş günüdür. Ancak istenen bilgi ve belgeler bir başka kurumla ilişkili olması halinde bu süre otuz iş günüdür.

GENEL

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) nedir?

  Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde tespit edilen, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Yeni Koronavirüs Hastalığına (COVID-19) sebep olur. Bu hastalık yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilerle kendini gösterir.

  Koronavirüsler (CoV) tek zincirli RNA’ya sahip, zarflı, yüzeyinde protein çıkıntıları olan büyük bir virüs ailesidir. Hafif ve orta derecede şiddetli solunum yolu hastalıkların yanı sıra MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu), SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) ve COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) gibi şiddetli seyreden hastalıklardan da sorumludur

 • Yeni Koronavirüsün (COVID-19) nasıl bulaşır?

  COVID-19, hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunması, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşır.

 • Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu tanısı nasıl konur?

  Kesin tanı moleküler testlerle konulmaktadır. Bu testler kişiden alınan boğaz ve/veya burun sürüntüsünde virüsün genetik materyalinin aranması prensibine dayanır. 

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonunu önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilecek virüse etkili bir ilaç var mıdır?

  Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır.

 • Antibiyotikler Yeni Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonunu önleyebilir mi veya tedavi edebilir mi?

  Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Hastalığın etkeni bir virüs türüdür (SARS-CoV-2). Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) aşısı var mıdır?

  Hastalık için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır. Ülkemizde ve dünyada aşı geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

 • Yeni Koronavirüsün (COVID-19) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır?

  Virüsün kuluçka süresi 2 gün ile 14 gün arasındadır.

 • Yeni Koronavirüsün (COVID-19) neden olduğu belirtiler ve oluşturduğu hastalıklar nelerdir?

  Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) kimleri daha fazla etkiler?

  Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. Bugünkü verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

 • Hastalıktan korunma önlemleri ve öneriler nelerdir?

  Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

   

  - El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

  - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

  - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

  - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

  - Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

  - Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

  - Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

  - Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

  - Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

 • Yüz yüze eğitimde öğrencilerin maske takması zorunlu mudur?

  Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 01.10.2020 tarihinde güncellenen Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre çalışmalar yürütülmektedir. İlgili Rehber’in” 78. Bölümünde “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altında konu ile ilgili gerekli açıklamalar yer almaktadır. Buna göre; 2 yaş üstündeki tüm çocuklara mümkünse maske takılmalıdır. Ancak aktiviteler sırasında maske takılamıyorsa en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.

 • Okulda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda neler yapılmalıdır?

  13.10.2020 tarihli ve 14739810 sayılı Koronavirüse Karşı Alınacak Tedbirler konulu Genel Müdürlüğümüz yazısı ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi  "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" başlığı altında yer alan açıklamalara uygun olarak hazırlanan "Vaka Algoritması" okullarımızda süreç yönetimini sağlamak üzere merkez ve taşra teşkilatı birimlerine iletilmiştir. Buna göre;

   

  1- Kreşlerde öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda; bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.

   

   

  2- Sınıftaki öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

   

  a) Öğretmen ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler ve sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

   

  b) Öğretmen(ler) kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı, sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

   

  c) Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler, vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

   

  d) Aynı sınıfta ikinci defa vaka çıktığında;

   

  İkinci pozitif vaka öğrenci olunca, sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilir.

   

  İkinci pozitif vaka öğretmen olunca, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yok ise ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı, okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilir. Öğretmenin okul dışında riskli bir teması olunca, diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir.

   

   

  3- Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

   

  a) Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.

   

  b) Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler)  temaslı kabul edilir.

   

  c) Öğretmen(ler) ya da öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

   

   

  4- Okul servislerinde öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

   

  a) Servis şoförü /rehber personel ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; öğrenciler ve servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

   

  b) Servis şoförü/ rehber personel kurallara uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğrenciler yakın temaslı servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

   

   

   

  5- Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

   

   

   

  6- Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Covid-19 vakası çıkması durumunda Covid-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin "Covid-19 Kapsamında Okulda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre süreç takip edilir.

   

  7- Temaslı kabul edilenler;

   

  a)      Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder.

   

  b)     Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez belirti sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

   

  c)      Belirti veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

   

  d)     Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir belirti göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

   

  e)     Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

   

   

   

  8- Yakın temaslı kabul edilenler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

   

  Okullarda idareciler; öğrenci, öğretmen ya da çalışanların Covid-19 pozitif oldukları bilgisine nasıl ulaşıyorlar?

  HES kodları alınarak okullarda yazılım aracılığıyla ilişkilendirilerek öğretmen, öğrenci, çalışan ve servis şoförü, ailesinde ya da kendisinde Covid-19 tespit edildiğinde doğrudan okul yönetimine Sağlık Bakanlığı ve Filyasyon Ekipleri tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

 • Evde bakılan hayvanlar Yeni Koronavirüs (COVID-19) taşıyıp, bulaştırabilir mi?

  Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüsle (COVID-19) enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır.

 • Yurtdışından kargo ile gelen paket ya da ürünlerden Koronavirüs bulaşma riski var mıdır?

  Genel olarak bu virüsler yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu konuda kısıtlaması yoktur.

  Detaylı bilgi için http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/koronavirus/dosya/48 adresinden ulaşabilirsiniz.

DÖŞEME MAH. MEHMET NURİ SABUNCU BUL. HÜKÜMET KONAĞI SİTESİ NO 53 01130 SEYHAN / ADANA - 0 (322) 200 9100 / 0 (322) 200 9200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.